fb50

Menu

O nas

Stowarzyszenie powstało w grudniu 2013 r. z inicjatywy osób zaangażowanych w pracę w obszarze opieki, wychowania, pomocy społecznej, zdrowia, komunikacji społecznej, sztuki i kultury. Zakres działalności określony w Statucie został przedstawiony tak, aby członkowie założyciele byli w przyszłości merytorycznie zaangażowani w działania.
Stowarzyszenie „Nie Tylko Dla Rodziny” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 5 czerwca 2014 roku pod numerem KRS: 0000512525. Konto bankowe Stowarzyszenia to: 62 1600 1462 1848 7295 3000 0001.
Naszym wsparciem obejmujemy: rodzinę, rodzica, dziecko, seniora.
Działamy na rzecz: oświaty, edukacji, opieki i wychowania.
Popieramy inicjatywy w zakresie: kultury, sztuki, przedsiębiorczości.
Rozwijamy świadomość proekologiczną.

Więcej w tej kategorii: « Polityka prywatności Inicjatywy »

logo krainabobasa