fb50

Menu

Braliśmy udział w Świętokrzyskim Forum Organizacji Pozarządowych 2015

Federacja „Horyzont” oraz Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu były organizatorami Świętokrzyskiego Forum Organizacji Pozarządowych ph. „Czy organizacje mogą działać efektywnie?”. W spotkaniu, które odbyło się w Wojewódzkim Domu Kultury, udział wzięło kilkudziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego działających w regionie świętokrzyskim. Wśród uczestników forum była też reprezentacja naszego stowarzyszenia.   
Wysłuchaliśmy autorytetów w dziedzinie działalności organizacji pozarządowych, którzy przybliżyli tematykę budowania sieci współpracy sektora ngo. Poinformowano też o możliwości pozyskiwania dofinansowania przez organizacje pozarządowe w perspektywie finansowej 2014 – 2020 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

logo krainabobasa